Feestelijke bijeenkomst werkzaamheden De Gouwe en De IJssel

08-03-2022

Woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland werken samen op een mooie locatie aan betaalbare sociale huurappartementen. De werkzaamheden zijn in volle gang voor de bouw van de 67 appartementen op de vroegere schoollocatie bij de entree van Korte Akkeren. Maandag 7 maart was er een feestelijke bijeenkomst.

Maar er moet meer gebouwd worden. Met het nieuwe regeerakkoord heeft het kabinet een andere koers ingezet als het gaat om het faciliteren van en regie voeren op de opgave in de Volkshuisvesting. Door de afschaffing van de verhuurdersheffing gaat  de woningcorporatiesector over meer financiële middelen  beschikken. Dit  zorgt er  voor dat meer mogelijk is o.a. als het gaat om het bouwen van woningen. Daarvoor is de samenwerking met de gemeente van groot belang zodat beschikbare locaties snel gereed komen voor het. Voor het project De Gouwe & De IJssel was de locatie aan de Koningin Wilhelminaweg in Gouda al enige tijd beschikbaar.

Officiële moment
Maandag 7 maart heeft wethouder Tetteroo samen met de directeur-bestuurders Ron de Haas (Mozaiëk Wonen) en Merlien Welzijn (Woonpartners Midden-Holland) het officiële moment gevierd van dit project. Met het ingraven van een tijdcapsule was dit de bijna laatste handeling van de wethouder in deze collegeperiode.

67 sociale huurappartementen
De 67 sociale huurappartementen zijn bedoeld voor de voornaamste doelgroep van beide corporaties: de huurder met een smalle beurs. Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen: “Deze appartementen verhogen de kans van slagen voor een brede groep mensen die zoekt naar een betaalbare en energiezuinige huurwoning. We hopen dat de komende jaren nog veel meer nieuwbouw gerealiseerd kan worden.

‘De Gouwe’ en ‘De IJssel’
De hoge toren op de hoek van de Rotterdamseweg en het stroomkanaal vormt een markering van de entree van Gouda met 38 appartementen. Deze is van Woonpartners Midden-Holland en is ‘De Gouwe’ gedoopt. Het lage gebouw dat qua architectuur meer de verbinding zoekt met de naastgelegen wijk Korte Akkeren, bevat 29 appartementen. Deze is van Mozaïek Wonen en gaat ‘De IJssel’ heten. De namen verwijzen naar de twee grote rivieren die dicht bij deze locatie stromen. Op de begane grond zijn beide gebouwen met elkaar verbonden door middel van een gezamenlijke plint. Met gepaste trots kan gezegd worden dat de beide woontorens een fraaie architectuur bieden op deze spraakmakende locatie. Het ontwerp is van Atelier Pro.

Planning
De oplevering van beide gebouwen is gepland medio 2023. Johan Bombach, directeur bij ontwikkelende bouwer Trebbe is trots: “Trebbe heeft in het verleden een aantal leefomgevingen ontwikkeld en gerealiseerd in Gouda. Na een aantal jaar niet meer in Gouda actief te zijn geweest, mogen wij hier weer duurzame, gezonde en betaalbare huisvesting ontwikkelen en bouwen. Ik ben er trots op dat we dit vanuit een fijn partnerschap met Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen kunnen en mogen doen de komende jaren.” Geïnteresseerden in een woning wordt geadviseerd de informatie te volgen op de websites van de woningcorporaties.

Duurzaam bouwen voor de toekomst
De woningen worden volgens de nieuwste eisen gasloos gebouwd. De corporaties kiezen daarnaast voor een duurzame aanpak bij de verdere uitwerking van de plannen. Binnen de woningen wordt extra geïnvesteerd in een goed leefmilieu. Ook werken de corporaties mee aan het faciliteren van elektrische deelauto’s. Dit is een van de oplossingen om het aantal auto’s te verminderen en de parkeerdruk te verlagen.