Woonfraude

Het lijkt misschien financieel aantrekkelijk: een woning geheel of gedeeltelijk doorverhuren aan iemand anders of een lege zolder gebruiken voor hennepteelt. Degene die het doet, pleegt (woon)fraude. Woonfraude is niet sociaal, kan gevaarlijke situaties geven en het kan een flinke boete opleveren.

Er zijn drie vormen van woonfraude:

Onrechtmatige bewoning
Een woning buiten de toewijzingsregels om en zonder onze toestemming aan iemand verhuren, die daarvoor volgens deze regels niet in aanmerking komt. Bijvoorbeeld de woning doorgeven aan kinderen, familie of bekenden. Ook het niet bewonen van de woning (door de hoofdhuurder) en het bewonen van de woning met meer mensen dan is toegestaan (overbewoning) is onrechtmatig.

Onrechtmatige doorverhuur
Als de eigenlijke huurder de woning geheel of gedeeltelijk door, - of onderverhuurt aan iemand anders, zonder dat de verhuurder dat weet en toestemming heeft gegeven.

Onrechtmatig gebruik
De woning wordt voor iets anders gebruikt dan wonen. Bijvoorbeeld voor drugshandel, wietteelt of prostitutie.

Bij alle bovengenoemde gevallen zeggen wij de huurovereenkomst op en zo nodig stappen we naar de rechter. In de huurvoorwaarden is een boeteclausule opgenomen. De huurder kan hierdoor rekenen op een fikse eindafrekening.


Melden
U kunt woonfraude (desnoods anoniem) telefonisch of schriftelijk melden.

Of u vult het woonfraudeformulier in.
Mailen kan ook: woonfraude@mozaiekwonen.nl.
Komt u liever langs op kantoor? U bent van harte welkom. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Aanpak Hennepteelt door Mozaïek Wonen

Om veel gerichter te kunnen optreden tegen thuistelers heeft Mozaïek Wonen haar handtekening gezet onder het Hennepconvenant. Gemeente Gouda en Bodegraven, Politie Hollands Midden, netwerkbeheerder Stedin (energie) en Mozaïek Wonen werken actief samen en wisselen informatie uit   waardoor de pakkans groter is.

Lees meer over woonfraude.