Waarom is de aanpak van woonfraude zo belangrijk?
Misschien denkt u wel: wie heeft er nu last van, dat er iemand anders dan de eigenlijke huurder, in de woning woont? Als de verhuurder zijn geld krijgt, is het toch goed? Maar dat is iets te simpel gedacht.

Woonfraude dupeert woningzoekenden
Mozaïek Wonen vindt het niet eerlijk dat sommige mensen in een huis wonen waar ze eigenlijk geen recht op hebben. Als woningen "buiten het systeem om" worden verhuurd, moeten mensen die wel netjes op hun beurt wachten, nog langer wachten op een vrijkomende woning. Woonfraude is dus niet sociaal.

Woonfraude veroorzaakt overlast
Als teveel mensen in een huis wonen of als de woning gebruikt wordt om hennep te kweken, kan dat technische mankementen veroorzaken, zoals lekkages, brandgevaar en verhoogde kans op legionellabesmetting. Dit is niet alleen gevaarlijk voor de bewoners zelf, maar ook voor omwonenden.

Vaak ervaren buren ook overlast. Op uw trap, portiek of galerij komt u onbekende personen tegen met wie u geen of moeilijk contact kunt krijgen en die niet betrokken zijn bij uw buurt. Ook drugshandel bevordert niet de leefbaarheid in uw omgeving.

Hoe herkent u woonfraude?

Er zijn verschillende signalen om woonfraude te herkennen:

 • Gordijnen die altijd dicht zijn;
 • Er brandt (vrijwel) nooit licht in de woning;
 • Huurwoning maakt een verlaten indruk;
 • Naamplaatje ontbreekt vaak;
 • Brievenbus zit vol, wordt zelden geleegd;
 • Brievenbus wordt juist wel regelmatig geleegd, maar door verschillende (onbekende) personen of mensen gaan na het legen gelijk weer weg zonder de woning te betreden;
 • Verhuizingen die bijvoorbeeld midden in de nacht, dus op vreemde tijden, plaatsvinden;
 • De oude of huidige huurders heeft u al een tijd niet gezien;
 • De auto/fiets van de huurder ziet u slechts enkele keren per maand;
 • In- en uitloop van allerlei onbekende mensen, vaak tot laat in de nacht;
 • Bezoek staat vaak na enkele minuten weer buiten;
 • "Nieuwe bewoners" willen graag anoniem blijven en zijn moeilijk aanspreekbaar;
 • Ramen geblindeerd kan betekenen dat er hennep wordt gekweekt;
 • Toename van vocht kan een signaal zijn van een hennepkwekerij;
 • Penetrante geur van hennepplanten;
 • Vreemd geluid van transformatoren en ventilatoren;
 • Muren voelen op bepaalde tijden warm aan.
   

Vertrouwelijk

Natuurlijk behandelen wij uw melding vertrouwelijk. Dat betekent dat wij uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan anderen. U kunt er zeker van zijn dat wij nooit uw

naam of adres doorgeven aan de persoon die wij onderzoeken. Help daarom mee om woonfraude op te sporen. Als u het idee heeft dat één van uw buren of buurtgenoten woonfraude pleegt, geef dat dan aan ons door. U helpt hiermee mensen die op een eerlijke manier een woning willen huren.

Woonfraude onderzoek
Op basis van uw melding stelt Mozaïek Wonen een onderzoek in. Een grondig woonfraudeonderzoek neemt altijd enige tijd in beslag. Ook werkt Mozaïek Wonen samen met de gemeente, politie en diverse andere instanties.

De aanpak
Als er sprake is van woonfraude, zeggen wij de huurovereenkomst op. Als het nodig is stappen wij naar de rechter. In de algemene huurvoorwaarden is een boete opgenomen. De huurder kan hierdoor rekenen op een fikse rekening. Ook kunnen wij de schade verhalen. Steeds vaker legt de rechter boetes op die zo hoog zijn dat het hele voordeel van bijvoorbeeld het doorverhuren van de woning aan iemand anders wordt tenietgedaan.

Uitzonderingen
In een aantal gevallen is het mogelijk uw woning tijdelijk in gebruik te geven aan een ander. Wilt u hier meer over weten kijk dan bij "inwoning" en "huisbewaarderschap".