Ik ben huurder
Lees voor
Ik ben 
Huurder
Klussen en verbouwen

Wat is wel en niet toegestaan op het gebied van klussen en verbouwen? Heeft u wel of geen toestemming vooraf nodig voor uw verbouwing?


Klustabellen

Raadpleeg de klustabellen uit de Woonwijzer en u komt nooit voor verrassingen te staan. U ziet ook direct wat er gebeurt bij verhuizing en of u wellicht in aanmerking komt voor een vergoeding.

Keuken

Wilt u een keukenkastje of anders voor de keuken bijbestellen? Kijk dan op de website van Kellerkeukens. Daar kunt u zelf bestellen.

Vuistregels over asbest
 1. Wilt u klussen in een woning van voor 1994? Vraag advies aan bij Mozaïek Wonen.
 2. Verwijder nooit zomaar zelf asbesthoudend materiaal. Asbest kan verwerkt zijn in vloerzeil, een onderlaag van de vloerbedekking. Maar ook als hittewerend plaatje op de plaats van de oude geiser of gevelkachel. Of als ventilatiekanaal van de schoorsteen.    
 3. Wilt u asbest laten verwijderen? Neem eerst contact op met Mozaïek Wonen.
 4. Verzaag, boor, schuur of breek asbest niet. Het is gevaarlijk en strafbaar!
 5. Twijfelt u of ergens asbest in zit? Vraag advies aan Mozaïek Wonen.
Vraag advies aan onze opzichter

Als u toestemming vraagt voor uw verbouwing, laat u zich dan adviseren door onze opzichter over wijze van uitvoering of te gebruiken materialen, voordat u aan de klus begint. Goede informatie vooraf voorkomt dat u bij einde huur wordt geconfronteerd met onverwacht hoge kosten.

Klusformulier

Via onderstaande klusformulier kunt u - indien nodig - toestemming vragen voor uw verbouwing. Wij doen ons best om binnen tien werkdagen te reageren.

Kies een plaats*
Bodegraven
Gouda
Moordrecht
Nieuwerbrug


Schotelantenne 
Schotelantennes ontsieren het straatbeeld, ze brengen schade aan de woning toe en er zijn inmiddels voldoende digitale alternatieven beschikbaar. Daarom handhaaft Mozaïek Wonen met betrekking tot nogal wat woningen een absoluut verbod op het plaatsen van schotelantennes.


Schotelantenneverbod

In bijna alle gevallen gelden strikte voorwaarden en is toestemming vereist van Mozaïek Wonen. In die gevallen geldt dat een schotel op de juiste plaats en deugdelijk moet worden geplaatst of bevestigd. Hij mag geen schade aan de woning veroorzaken en de schotel moet een flinke storm kunnen doorstaan. Een schotelantenne mag op geen enkele manier overlast aan derden toebrengen: hij mag, bijvoorbeeld, niet de zon of het uitzicht van uw buren (gedeeltelijk) blokkeren. Vandaar dat u voor het plaatsen van een schotelantenne onze toestemming nodig heeft.

Vraag advies aan onze opzichter

Neem voor deskundig advies contact op met één van onze opzichters.

Voorwaarden
 1. Mozaïek Wonen geeft alleen toestemming voor een schotel met een doorsnede van maximaal 60 centimeter.
 2. Bij voorkeur plaatst u de schotel op een losse voldoende verzwaarde voet op het balkon of in uw tuin. Als voldoende spankabels of zwaarte is aangebracht, mag de (schotel)antenne ook op een standaard van maximaal 1,2 meter worden geplaatst.
 3. De (schotel)antenne mag alleen aan de achterzijde, in de achtertuin of aan een stenen berging van de woning geplaatst of bevestigd worden.
  De (schotel)antenne blijft binnen de balkonruimte of perceelgrens.
 4. De (schotel)antenne mag niet op het dak van het gebouw geplaatst worden of boven het gebouw uitsteken.
 5. Voor de bevestiging van de (schotel)antenne gebruikt u materialen die roestvrij zijn. De (schotel)antenne zelf is ook schoon en roestvrij.
 6. De (schotel)antenne hangt tenminste 50 cm van een hoek of rand in het gevelmetselwerk of de betonconstructie.
 7. Voor doorvoer van de kabel(s) boort u een naar binnen schuin oplopend gat in het steenachtige gevelwerk.
 8. Als beheerder en/of eigenaar bent u aansprakelijk voor alle schade bij omvallen of wegwaaien van de (schotel)antenne.
 9. Als beheerder en/of eigenaar bent u aansprakelijk voor het onderhouden en roestvrij houden van de (schotel)antenne.
 10. Op eerste aanwijzing van Mozaïek Wonen, verwijdert u bij onderhoudswerkzaamheden, binnen vijf werkdagen tijdelijk de (schotel)antenne. Zodra de onderhoudswerkzaamheden gereed zijn, kunt u de (schotel)antenne weer terugplaatsen. U heeft geen recht op schadeloosstelling als u de (schotel)antenne tijdelijk niet kunt gebruiken.
 11. Bij einde huurovereenkomst verwijdert u de (schotel)antenne en herstelt u eventuele schade aan het gehuurde. Voor het uithakken en vervangen van gebroken of afgebrokkelde stenen schakelt Mozaïek Wonen een bedrijf in. De kosten van deze reparatie zijn voor uw rekening.
 12. Bij einde huurovereenkomst krijgt u geen toestemming om de (schotel)antenne over te laten nemen door de nieuwe huurder.

Aanvragen

U kunt toestemming vragen via het onderstaande aanvraagformulier 'schotelantenne'.

Kies een plaats*
Bodegraven
Gouda
Moordrecht
Nieuwerbrug


Controle

Uw verzoek om toestemming van Mozaïek Wonen voor het plaatsen van een schotelantenne, wordt behandeld door onze opzichter. Hij controleert vooraf of de beoogde schotel, de bevestigingsplaats, de materialen, et cetera aan daarvoor geldende voorwaarden voldoen. Is dit niet het geval en gaat u toch tot plaatsing over, dan zal Mozaïek Wonen de schotelantenne verwijderen en de schade herstellen, waarbij alle kosten voor uw rekening zijn. Het is dus erg belangrijk uw voorgenomen schotelplaatsing goed af te stemmen met onze opzichter! Dat geldt temeer omdat hij weet welke aanvullende voorwaarden de gemeente stelt aan het plaatsen van een schotelantenne.

Schade

U bent als huurder verantwoordelijk voor alle schade die de schotelantenne veroorzaakt bij omvallen of wegwaaien. Daarom stellen wij als voorwaarde dat u een WA-verzekering afsluit. Bij verhuizing bent u verplicht de schotel te verwijderen en alle (demontage)schade aan de woning te herstellen. Als wij onderhoud aan de woning gaan uitvoeren bent u verplicht de schotel direct te verwijderen zodat ons werk geen vertraging oploopt. 

Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.