Bewonerscommissie

Op wooncomplexniveau behartigt een bewonerscommissie de belangen van de huurders. Zij zijn voor Mozaïek Wonen daarom een belangrijke gesprekspartner voor het onderhoud van woningen, het verhuur- en servicekostenbeleid en leefbaarheidszaken. Op tal van gebieden hebben bewonerscommissies een belangrijke signaalfunctie. Daarnaast hebben zij (ongevraagd) adviesrecht. Het is niet de bedoeling dat u de bewonerscommissies gebruikt om individuele reparatieverzoeken door te geven aan Mozaïek Wonen. Dat is uw eigen verantwoording.

De bewonerscommissie organiseert zelf het contact met de huurders. In het Spoorboekje en uitgebreider in het Reglement voor bewonerscommissies is uitgeschreven hoe dit alles werkt. Mozaïek Wonen en de huurdersvereniging kunnen de bewonerscommissie ondersteunen met advies of een financiële bijdrage.

Doet u mee?
Bewonerscommissies kunnen uw hulp goed gebruiken. Wilt u lid worden van een bewonerscommissie of hen op enige wijze ondersteunen? Heeft u ideeën die de leefbaarheid in uw buurt kunnen verbeteren? Neemt u dan contact op met de huurdersvereniging, bewonerscommissie of medewerkers sociaal beheer van Mozaïek Wonen.

Waar?
Lees hier waar bewonerscommissies in Bodegraven actief zijn.
Binnenkort verschijnt hier de lijst met de bewonerscommissies in Gouda.