Huurdersvereniging

De belangen van onze huurders worden behartigd door vier huurdersverenigingen:
-Huurdersvereniging Bodegraven (HVB);
-Huurdersbelang Moordrecht (HBM); 
-Huurdersbelangenvereniging Gouderak (HBVG);
-Huurdersvereniging BeterWonenGouda (BeWoGo).

Regelmatig vindt er overleg plaats met de directie van Mozaïek Wonen over onderwerpen die alle huurders aangaan: bijvoorbeeld het ondernemingsplan, het onderhouds-, huur-, verhuur- en verkoopbeleid en de woonruimteverdeling. De HVB, HBM en HBVG voeren dit overleg met de directie gezamenlijk. BeWoGo heeft afzonderlijk overleg met de directie.  Over de wijze van overleg zijn goede afspraken gemaakt.

Op lokaal niveau (dus voor Bodegraven, Moordrecht, Gouderak en Gouda) overlegt elke huurdersvereniging zowel met de lokale bewonerscommissies als met Mozaïek Wonen over lokale onderwerpen. Voor de bewonerscommissies is Mozaïek Wonen het eerste aanspreekpunt om relevante zaken te bespreken. Maar bewonerscommissies kunnen ook zaken aankaarten bij de huurdersverenigingen.  De huurdersverenigingen nemen ook ieder deel aan het lokale overleg tussen gemeente en corporaties over het vaststellen en het monitoren van de zogeheten prestatieafspraken.

Informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de websites of e-mailadres van de huurdersverenigingen:

www.huurdersverenigingbodegraven.nl

hbmoordrecht.org