Huurdersvereniging

De Huurdersvereniging BeterWonenGouda (BeWoGo),   de Huurdersvereniging Bodegraven (HVB) en Huurdersbelang Moordrecht (HBM) behartigen gezamenlijk in het overleg met de directie van Mozaïek Wonen de belangen van alle huurders. Dit noemen we de huurderskoepel.

Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld het ondernemingsplan, het onderhouds- huur-, verhuur- en verkoopbeleid. Over de wijze van overleg zijn goede afspraken gemaakt die in een samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd.

Op lokaal niveau overleggen beide huurdersverenigingen zowel met de afzonderlijke bewonerscommissies als met Mozaïek Wonen over lokale onderwerpen. De huurdersvereniging is voor de bewonerscommissies het eerste aanspreekpunt om relevante zaken te bespreken.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de websites van de huurdersverenigingen:

www.huurdersverenigingbodegraven.nl  en www.beterwonengouda.nl