Ik ben huurder
Lees voor
Ik ben 
Huurder
Huurdersvereniging

De belangen van onze huurders worden behartigd door vier huurdersverenigingen:

  • Huurdersvereniging Bodegraven (HVB);
  • Huurdersbelang Moordrecht (HBM);
  • Huurdersbelangenvereniging Gouderak (HBVG);
  • Huurdersvereniging BeterWonenGouda (BeWoGo).

Regelmatig vindt er overleg plaats met de directie van Mozaïek Wonen over onderwerpen die alle huurders aangaan: bijvoorbeeld het ondernemingsplan, het onderhouds-, huur-, verhuur- en verkoopbeleid en de woonruimteverdeling. De HVB, HBM en HBVG voeren dit overleg met de directie gezamenlijk. BeWoGo heeft afzonderlijk overleg met de directie.  Over de wijze van overleg zijn goede afspraken gemaakt.

Op lokaal niveau (dus voor Bodegraven, Moordrecht, Gouderak en Gouda) overlegt elke huurdersvereniging zowel met de lokale bewonerscommissies als met Mozaïek Wonen over lokale onderwerpen. Voor de bewonerscommissies is Mozaïek Wonen het eerste aanspreekpunt om relevante zaken te bespreken. Maar bewonerscommissies kunnen ook zaken aankaarten bij de huurdersverenigingen.  De huurdersverenigingen nemen ook ieder deel aan het lokale overleg tussen gemeente en corporaties over het vaststellen en het monitoren van de zogeheten prestatieafspraken.

Huurderskoepel en huurdersverenigingen
De Huurdersvereniging BeterWonenGouda (BeWoGo) en de Huurdersvereniging Bodegraven (HVB) behartigen gezamenlijk in het overleg met de directie van Mozaïek Wonen de belangen van alle huurders. Dit noemen we de huurderskoepel. Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld het ondernemingsplan, het onderhouds-,  huur-, verhuur- en verkoopbeleid. Over de wijze van overleg zijn goede afspraken gemaakt die in een samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd.

Op lokaal niveau overleggen beide huurdersverenigingen zowel met de afzonderlijke bewonerscommissies als met Mozaïek Wonen over lokale onderwerpen. De huurdersvereniging is voor de bewonerscommissies het eerste aanspreekpunt om relevante zaken te bespreken.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de websites van de huurdersverenigingen: www.huurdersverenigingbodegraven.nl en www.beterwonengouda.nl.


Informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de websites van de huurdersverenigingen:Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.