Praat, denk en doe mee!

Huurderskoepel en huurdersverenigingen
De Huurdersvereniging BeterWonenGouda (BeWoGo) en de Huurdersvereniging Bodegraven (HVB) behartigen gezamenlijk in het overleg met de directie van Mozaïek Wonen de belangen van alle huurders. Dit noemen we de huurderskoepel. Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld het ondernemingsplan, het onderhouds- huur-, verhuur- en verkoopbeleid. Over de wijze van overleg zijn goede afspraken gemaakt die in een samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd.

Op lokaal niveau overleggen beide huurdersverenigingen zowel met de afzonderlijke bewonerscommissies als met Mozaïek Wonen over lokale onderwerpen. De huurdersvereniging is voor de bewonerscommissies het eerste aanspreekpunt om relevante zaken te bespreken.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de websites van de huurdersverenigingen: www.huurdersverenigingbodegraven.nl en www.beterwonengouda.nl.

Bewonerscommissie
Op wooncomplexniveau behartigt een bewonerscommissie de belangen van de huurders. Zij zijn voor Mozaïek Wonen daarom een belangrijke gesprekspartner voor het onderhoud van woningen, het verhuur- en servicekostenbeleid en leefbaarheidszaken. Op tal van gebieden hebben bewonerscommissies een belangrijke signaalfunctie. Daarnaast hebben zij (ongevraagd) adviesrecht.
Het is niet de bedoeling dat u de bewonerscommissies gebruikt om individuele reparatieverzoeken door te geven aan Mozaïek Wonen. Dat is uw eigen verantwoording. De bewonerscommissie organiseert zelf het contact met de huurders. In het Spoorboekje en uitgebreider in het Reglement voor bewonerscommissies is uitgeschreven hoe dit alles werkt. Mozaïek Wonen en de huurdersvereniging kunnen de bewonerscommissie ondersteunen met advies of een financiële bijdrage.

Bewonerscommissies kunnen uw hulp goed gebruiken. Wilt u lid worden van een bewonerscommissie of hen op enige wijze ondersteunen? Heeft u ideeën die de leefbaarheid in uw buurt kunnen verbeteren? Neemt u dan contact op met de huurdersvereniging, bewonerscommissie of medewerkers sociaal beheer van Mozaïek Wonen.

Nieuwe bewonerscommissie
Is in uw buurt nog geen bewonerscommissie actief en wilt u een nieuwe bewonerscommissie oprichten? Vind dan tenminste twee andere huurders die zich ook kandidaat willen stellen. Uw huurdersvereniging kan u daarbij natuurlijk ondersteunen. Als u met minimaal drie kandidaten bent, wil Mozaïek Wonen u ondersteunen, bijvoorbeeld bij de communicatie richting andere huurders. Lukt het u niet op eigen gelegenheid? Uw huurdersvereniging kan in goed overleg met u en Mozaïek Wonen nagaan hoe zij u kunnen helpen.

Bewonersgroep
Een andere mogelijkheid is om als bewonersgroep een activiteit te ondernemen. We denken dan aan het organiseren van een opschoonactie of een actie om de veiligheid in uw buurt te vergroten? Laat u inspireren door de website van Gouda Bruist. Een bewonersgroep heeft een minder formele positie dan een bewonerscommissie. Als u zelf aan de slag gaat, kunnen de huurdersvereniging, bewonerscommissie of een medewerker sociaal beheer van Mozaïek Wonen u ondersteunen bij het realiseren van het idee. Bijvoorbeeld door middel van eigen ervaring en kennis of we brengen u in contact met andere partijen, zoals gemeente, wijkteam en politie. Voor een eventuele financiële bijdrage heeft Mozaïek Wonen het Leefbaarheidsfonds.

Wijkteams
In de meeste gevallen zijn op wijkniveau in Gouda en Bodegraven ook wijkteams actief. Waar de bewonerscommissie(s) en huurdersvereniging(en) op lokaal niveau de belangen van de huurders richting Mozaïek Wonen behartigen, doen de wijkteams dat op wijkniveau voor alle bewoners richting gemeente. Er zijn in toenemende mate ook bewonerscommissieleden in hun eigen wijkteam actief. Misschien is dit iets voor u? Kijk dan op de website van het betreffende wijkteam