Werkwijze woningtoewijzing​

Hieronder vindt u de stappen die u doorloopt vanaf inschrijving als woningzoekende tot toewijzing van de woning.

Inschrijven
U schrijft zich in als woningzoekende bij WoningNet.

Zoekt u een woning in Gouderak, ga dan naar www.wonenindekrimpenerwaard.nl

Voorwaarden inschrijven woningzoekende:

 • U bent achttien jaar of ouder;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument;
 • U bent ingezetene in Nederland (dat betekent dat u een woon- of postadres in Nederland heeft). 

Voor de inschrijving als woningzoekende wordt eenmalig € 23,- in rekening gebracht. De verwerking van een inschrijving duurt gemiddeld 10 werkdagen.

Het beschikbare woningaanbod ontvangen via de e-mail
Bent u ingeschreven bij WoningNet? Dan kunt u ervoor kiezen om het beschikbare woningaanbod via de e-mail te ontvangen. Log in op WoningNet en klik op 'mijn abonnementen'. Vervolgens kunt u diverse criteria opgeven. U ontvangt dan voortaan alleen advertenties in uw mailbox van woningen die voldoen aan uw criteria.

Reageren op woningaanbod
Mozaïek Wonen publiceert dagelijks haar woningen op WoningNet. U mag maximaal 2 actuele reacties hebben. Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Na het sluiten van de reactietermijn kunt u na het inloggen op WoningNet uw positie bekijken.

Inkomensverklaring (IBRI-formulier)
Wilt u reageren op ons woningaanbod? Zorg dan nu alvast voor een inkomensverklaring. Aan de hand daarvan moeten wij (wettelijk verplicht) uw inkomens- of uitkeringsgegevens controleren voordat we een woning mogen toewijzen. Klopt uw inkomen niet of kunt u niet op tijd de gevraagde gegevens aan leveren, dan kunt u het huis niet gaan huren. Voorkom dus teleurstelling en vul de juiste gegevens in!

Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst of belastingtelefoon (0800-0543). 
Er zijn websites die aanbieden tegen betaling voor u het IBRI-formulier aan te vragen. Mozaïek Wonen adviseert u hiervan geen gebruik te maken. De Belastingdienst biedt dezelfde service maar dan gratis.

Let op! Als u geen of niet tijdig  een inkomensverklaring kunt overleggen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de woning aan een volgende kandidaat aan te bieden.

Passend toewijzen
In een eenvoudig overzicht passend toewijzen ziet u voor welke woningen u in aanmerking komt op WoningNet.
Lees meer over passend toewijzen.

Geselecteerd. En dan?
Wanneer u als eerste kandidaat bent geselecteerd voor een woning, ontvangt u via de e-mail een voorlopige aanbieding. Hierin staat hoe u de woning kunt accepteren of weigeren en welke documenten u voor een bepaalde datum moet inleveren.

Wat heeft u nodig?

NIEUW: Het Huuderspaspoort

Met de Qii app verzamelt u veilig, makkelijk en snel alle gegevens die u nodig heeft om te kunnen reageren op een huurwoning bij Mozaïek Wonen. Deze gegevens gebruiken wij zodat we kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor uw voorkeurswoning.

Zo werkt het:

1. Verzamelen

Geen gedoe meer met het verzamelen en opsturen van documenten. Maak direct uw Qii aan met geverifieerde gegevens uit de overheidsbronnen. Snel en veilig!

2. Opslaan

Controleer de gegevens in uw Qii. Iets veranderd aan uw situatie? Voer eenvoudig en digitaal wijzigingen uit om uw Qii up to date te houden.

3. Inzien

Stel groepen samen om gegevens van verschillende personen aan elkaar te koppelen. Geef verschillende aanbieders inzagerecht in de groep die u bepaalt.

Bekijk het instructiefilmpje: 

Maakt u geen gebruik van Qii? Dan hebben wij alles wat u nodig heeft op een rijtje gezet:

DigiD
Als u nog geen DigiD heeft dan is het van belang dat u dit nu gaat regelen. U heeft uw DigiD namelijk nodig als de woning aan u wordt toegewezen en u het huurcontract komt ondertekenen.  Op de website https://www.digid.nl/ leest u hoe u dit moet doen.

Houd er rekening mee dat u pas na 3 werkdagen na de aanvraag van uw DigiD, een brief van het Ministerie ontvangt met daarin een code om uw DigiD te activeren. Het is dus van belang dat u uw DigiD zo spoedig mogelijk aanvraagt en activeert.

Klik hier voor meer informatie hoe u de DigiD code aanvraagt.
En ook voor een eventuele code van het UWV.

Documenten

Als u een woning is aangeboden dan hebben wij de volgende documenten nodig:

 • Meest recente inkomensverklaring (IBRI-formulier), aan te vragen bij de Belastingdienst of belastingtelefoon (0800-0543);
 • De meest recente jaaropgave(n) van alle leden van het huishouden;
 • De drie meest recente loonspecificaties of uitkeringsspecificaties van alle leden van het huishouden;
 • Bent u ondernemer? Laat u dan dit formulier invullen door uw boekhouder.
 • Kopie legitimatiebewijs (voor- en achterzijde) van alle leden van het huishouden;
 • Verhuurdersverklaring. Indien u op dit moment geen woning huurt, maar dat wel in de afgelopen 5 jaar heeft gedaan, dan moet u een verklaring van de laatste verhuurder meenemen. Als u een koopwoning heeft dan moet u een hypotheekverklaring overleggen.
 • Uitgebreid historisch uittreksel bevolkingsregister met de gegevens van alle gezinsleden gedurende de afgelopen 10 jaar (alleen van toepassing als u niet in Gouda ingeschreven staat).
 • Als er sprake is van echtscheiding: een kopie van het verzoek om een echtscheiding bij de rechtbank, getekend door beide partijen, het eindvonnis of het verzoek om een voorlopige voorziening waaruit blijkt dat u de huidige woning dient te verlaten.

Woning bezichtigen
Voordat u besluit of u de woning accepteert is het mogelijk om de woning te bezichtigen. Maak dan een afspraak met de vertrekkende huurder. Naam en telefoonnummer vindt u ook in de voorlopige aanbieding.

Acceptatie
Bij acceptatie van een woning controleert Mozaïek Wonen of de acceptatie op tijd binnen is en of de door u verstrekte gegevens in WoningNet correct zijn. Als u uw gegevens niet op tijd inlevert dan heeft u de woning niet binnen de termijn geaccepteerd en gaat de aanbieding naar de volgende kandidaat op de kandidatenlijst.

Huurcontract
Indien alle ingeleverde stukken akkoord worden bevonden, krijgt u een uitnodiging voor het tekenen van het huurcontract. Na het tekenen van het contract krijgt u de sleutels van uw woning.

Verantwoording van de woningtoewijzing
Nadat de nieuwe huurder van een woning bekend is, wordt  er een verantwoording van de woningtoewijzing gepubliceerd. De verantwoording kunt u vinden op Woningnet.