Werkwijze woningtoewijzing​

Hieronder vindt u de stappen die u doorloopt vanaf inschrijving als woningzoekende tot toewijzing van de woning.

Inschrijven
U schrijft zich in als woningzoekende bij WoningNet.

Voorwaarden inschrijven woningzoekende:

 • U bent achttien jaar of ouder;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument;
 • U bent ingezetene in Nederland (dat betekent dat u een woon- of postadres in Nederland heeft). 

Voor de inschrijving als woningzoekende wordt eenmalig € 23,- in rekening gebracht. De verwerking van een inschrijving duurt gemiddeld 10 werkdagen.

Het beschikbare woningaanbod ontvangen via de e-mail
Bent u ingeschreven bij WoningNet? Dan kunt u ervoor kiezen om het beschikbare woningaanbod via de e-mail te ontvangen. Log in op WoningNet en klik op 'mijn abonnementen'. Vervolgens kunt u diverse criteria opgeven. U ontvangt dan voortaan alleen advertenties in uw mailbox van woningen die voldoen aan uw criteria.

Reageren op woningaanbod
Mozaïek Wonen publiceert dagelijks haar woningen op WoningNet. U mag maximaal 2 actuele reacties hebben. Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Na het sluiten van de reactietermijn kunt u na het inloggen op WoningNet uw positie bekijken.

Inkomensverklaring (IBRI-formulier)
Wilt u reageren op ons woningaanbod? Zorg dan nu alvast voor een inkomensverklaring. Aan de hand daarvan moeten wij (wettelijk verplicht) uw inkomens- of uitkeringsgegevens controleren voordat we een woning mogen toewijzen. Klopt uw inkomen niet of kunt u niet op tijd de gevraagde gegevens aan leveren, dan kunt u het huis niet gaan huren. Voorkom dus teleurstelling en vul de juiste gegevens in!

Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst of belastingtelefoon (0800-0543). 
Er zijn websites die aanbieden tegen betaling voor u het IBRI-formulier aan te vragen. Mozaïek Wonen adviseert u hiervan geen gebruik te maken. De Belastingdienst biedt dezelfde service maar dan gratis.

Let op! Als u geen of niet tijdig  een inkomensverklaring kunt overleggen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de woning aan een volgende kandidaat aan te bieden.

Inkomensgrenzen
Voordat u op een woning reageert is het van belang dat u de inkomensgrenzen en voorrangsregels bekijkt. U kunt dan zien of uw huishoudinkomen past bij de huurprijs van de woning waarop u wilt reageren.
Hier treft u een overzicht van inkomensgrenzen in de regio Midden-Holland.

Passend toewijzen
In een eenvoudig overzicht passend toewijzen ziet u voor welke woningen u in aanmerking komt op WoningNet.
Lees meer over passend toewijzen.

Geselecteerd. En dan?
Wanneer u als eerste kandidaat bent geselecteerd voor een woning, ontvangt u via de e-mail een voorlopige aanbieding. Hierin staat hoe u de woning kunt accepteren of weigeren en welke documenten u voor een bepaalde datum moet inleveren.

Wat heeft u nodig

DigiD
Als u nog geen DigiD heeft dan is het van belang dat u dit nu gaat regelen. U heeft uw DigiD namelijk nodig als de woning aan u wordt toegewezen en u het huurcontract komt ondertekenen.  Op de website https://www.digid.nl/ leest u hoe u dit moet doen.

Houd er rekening mee dat u pas na 3 werkdagen na de aanvraag van uw DigiD, een brief van het Ministerie ontvangt met daarin een code om uw DigiD te activeren. Het is dus van belang dat u uw DigiD zo spoedig mogelijk aanvraagt en activeert.

Klik hier voor meer informatie hoe u de DigiD code aanvraagt.
En ook voor een eventuele code van het UWV.

Documenten

Als u een woning is aangeboden dan hebben wij de volgende documenten nodig:

 • Meest recente inkomensverklaring (IBRI-formulier), aan te vragen bij de Belastingdienst of belastingtelefoon (0800-0543);
 • De meest recente jaaropgave(n) van alle leden van het huishouden;
 • De drie meest recente loonspecificaties of uitkeringsspecificaties van alle leden van het huishouden;
 • Bent u ondernemer? Laat u dan dit formulier invullen door uw boekhouder.
 • Kopie legitimatiebewijs (voor- en achterzijde) van alle leden van het huishouden;
 • Verhuurdersverklaring. Indien u op dit moment geen woning huurt, maar dat wel in de afgelopen 5 jaar heeft gedaan, dan moet u een verklaring van de laatste verhuurder meenemen. Als u een koopwoning heeft dan moet u een hypotheekverklaring overleggen.
 • Uitgebreid historisch uittreksel bevolkingsregister met de gegevens van alle gezinsleden gedurende de afgelopen 10 jaar (alleen van toepassing als u niet in Gouda ingeschreven staat).
 • Als er sprake is van echtscheiding: een kopie van het verzoek om een echtscheiding bij de rechtbank, getekend door beide partijen, het eindvonnis of het verzoek om een voorlopige voorziening waaruit blijkt dat u de huidige woning dient te verlaten.

Woning bezichtigen
Voordat u besluit of u de woning accepteert is het mogelijk om de woning te bezichtigen. Maak dan een afspraak met de vertrekkende huurder. Naam en telefoonnummer vindt u ook in de voorlopige aanbieding.

Acceptatie
Bij acceptatie van een woning controleert Mozaïek Wonen of de acceptatie op tijd binnen is en of de door u verstrekte gegevens in WoningNet correct zijn. Als u uw gegevens niet op tijd inlevert dan heeft u de woning niet binnen de termijn geaccepteerd en gaat de aanbieding naar de volgende kandidaat op de kandidatenlijst.

Huurcontract
Indien alle ingeleverde stukken akkoord worden bevonden, krijgt u een uitnodiging voor het tekenen van het huurcontract. Na het tekenen van het contract krijgt u de sleutels van uw woning.

Verantwoording van de woningtoewijzing
Nadat de nieuwe huurder van een woning bekend is, wordt  er een verantwoording van de woningtoewijzing gepubliceerd. De verantwoording kunt u vinden op Woningnet.