Woning kopen

Ongeveer 9% van onze woningen is voor verkoop bestemd. Het eerste recht van koop is voor de zittende huurder. Wanneer een huurwoning bestemd is voor verkoop, kunt u als huurder uw woning tegen taxatiewaarde kopen. U kunt ook een andere leegstaande, voor verkoop bestemde, huurwoning van Mozaïek Wonen kopen. U kunt natuurlijk ook gewoon blijven huren. Pas als u verhuist gaat de woning alsnog in de vrije verkoop.

Bent u geen huurder, dan kunt u ook een woning kopen van Mozaïek Wonen.

Korting is vervallen
Sinds 1 oktober 2016 is de korting vervallen die huurders van Mozaïek Wonen konden krijgen bij de koop van hun woning. Tot die tijd konden zij hun woning, wanneer deze is aangewezen voor verkoop, met een korting tot maximaal 10% kopen. De belangrijkste reden van het vervallen van de korting is dat Mozaïek Wonen minder sociale huurwoningen wil verkopen dan voorgaande jaren. De huurder stimuleren om met korting te kopen, past daar niet bij. Zo blijven er meer betaalbare woningen beschikbaar voor verhuur aan de woningzoekende met een smalle beurs. De vraag naar deze woningen is nog steeds onverminderd groot.