​Algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden onderhoudswerkzaamheden zijn bedoeld voor leveranciers die onderhoudswerkzaamheden verrichten voor Mozaïek Wonen.

De algemene inkoopvoorwaarden voor de levering van diensten  zijn bedoeld voor leveranciers die diensten verrichten voor Mozaïek Wonen.

"Afwijkingen van en aanvullingen op DNR 2011 (DNR versie 2013)" zijn bedoeld voor leveranciers die diensten verrichten voor Mozaiek Wonen waarbij door Mozaiek Wonen de DNR van toepassing is verklaard."