ANBI status

Wij hebben een ANBI status


Met een ANBI status kunnen organisaties gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenkingen en giften. Daarom hebben wij de ANBI status aangevraagd. ANBI betekent voluit: Algemeen Nut Beoogde Instellingen. Ook kan er sprake zijn van andere belastingvoordelen. De Belastingdienst heeft op verzoek  aan Stichting Mozaïek Wonen de ANBI status toegewezen.

Ons ANBI formulier vindt u hier.

Vanwege deze status moeten wij bepaalde informatie op onze website vermelden.

Een deel van de gegevens die hieronder beschreven zijn, staan ergens anders op de website. Met een link verwijzen wij u daar door naar die gegevens. De andere gegevens staan hieronder vermeld.

• Onze naam is bekend, Stichting Mozaïek Wonen
• Het correspondentieadres is: Postbus 219, 2800 AE Gouda.
  Telefoonnummer 0182-692969 en mailadres info@mozaïekwonen.nl
• Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 003509795
• De doelstellingen van onze stichting zijn duidelijk beschreven in het ondernemingsplan dat u hier kunt downloaden.
• Onze bestuurder is de heer R. de Haas is,
Zijn beloning is te lezen in het jaarverslag dat u hier kunt downloaden. Ook staat daar de beloning van de Raad van Commissarissen vermeld.
• De beloning van al het personeel is conform de cao Woondiensten en ook dat kunt u in het jaarverslag vinden.
• Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording treft u ook aan in het jaarverslag.