Over ons
Lees voor
Over 
Ons
Over Mozaïek Wonen

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart. We verhuren ruim 10.000 sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug, Gouderak en Moordrecht.

Samen met onze collega’s, huurders en partners hebben we in 2023 een koers uitgezet voor de organisatie van Mozaïek Wonen. Deze is beschreven in ons Koersplan 2024-2030 ‘Samen werken aan sterke wijken'.

Onze missie
Groeien, ouder worden en mee kunnen doen in de samenleving kan niet zonder een thuis. Daarom zetten wij ons iedere dag met energie en passie in voor mensen die een sociale huurwoning nodig hebben.

Onze visie 
Al meer dan 100 jaar is het onze overtuiging dat een thuis de basis is voor een gelukkig leven. Het hebben van een thuis is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom voorzien we in goede en betaalbare woonruimte. 

Mozaïek Wonen vindt het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt voor een veilig en gelukkig bestaan. Daarom willen wij samen met onze huurders en partners bouwen aan sterke wijken waar mensen zich prettig voelen, erbij horen en zich kunnen ontwikkelen.

Samen staan we voor sterke en leefbare wijken waar de mens centraal staat. Dit is richtinggevend voor al onze ambities. We vergroten onze woningvoorraad met als doel: een plek voor iedereen. Ook de kwaliteit van de woning is belangrijk, want goede woningen zorgen voor goed wonen. En we blijven inzetten op betaalbare woningen, voor de huurders van nu en van de toekomst. Dat doen we samen met collega's, huurders en partners. Daarbij zijn we betrouwbaar en verbindend in onze dienstverlening.

We sluiten in onze dienstverlening aan bij de wensen en behoeften van onze huurders. Daarmee bedoelen we dat we ons werk doen om de huurder tevreden te stellen. Als Mozaïek Wonen vinden wij vier eigenschappen daarin het belangrijkst:

Betrouwbaar
In ons handelen zijn we eerlijk, integer en betrouwbaar. Als collega's kunnen we op elkaar rekenen en gaan we uit van vertrouwen. We doen wat we (toe)zeggen. Onze huurders en samenwerkingspartners merken dit door de duidelijke keuzes die we maken en doordat we aanspreekbaar zijn op onze verantwoordelijkheden. We zijn transparant en open in onze manier van werken.

Verbindend
Samen bereiken we meer dan alleen. Door actief de verbinding op te zoeken met huurders en met partners, bundelen we onze krachten. We benutten elkaars talenten en kennis. We staan naast elkaar, spreken elkaar aan, weten wat er speelt en luisteren met aandacht. 

Eigenaarschap
Wij geven vertrouwen en we voelen en nemen verantwoordelijkheid in ons werk. We bieden kaders en scheppen heldere verwachtingen. Dat geeft iedereen duidelijkheid. Alle afdelingen van onze organisatie werken met passie aan onze gezamenlijke ambities en doelen, vieren successen en zijn trots op de behaalde resultaten. 

Lef
Lef staat voor moed en komt recht uit het hart. Wij nemen initiatief, zetten de eerste stap en verkennen nieuwe ontwikkelingen samen met onze huurders en partners. Moeilijke situaties gaan we niet uit de weg. We nemen besluiten, zijn transparant over onze afwegingen daarbij en zijn daarop aanspreekbaar. Wij zoeken naar verbeteringen en durven daarin fouten te maken. Dit geeft energie in ons werk en brengt ons verder. 

Lees hier het gehele Koersplan
Voorpagina Koersplan


En bekijk de infographic
MW afbeelding infographic Koersplan 2024 2030

Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.