Over ons
Lees voor
Over 
Ons
Bestuur en toezicht

Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke functie, die vraagt om goed bestuur en toezicht. Ook wel governance genoemd. De samenleving moet daarop kunnen vertrouwen.

Mozaïek Wonen houdt zich aan de Governancecode Woningcorporaties. Die is vastgesteld door branchevereniging Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Mozaïek Wonen verantwoordt zich hierover actief.

De wet- en regelgeving, de statuten en reglementen vormen de basis voor het bestuur en het toezicht van Mozaïek Wonen.

Hieronder vindt u de belangrijkste documenten. U kunt ze afzonderlijk downloaden.

Naleving en handhaving van de code
Governance structuur

Het bestuur
Statuten
Directiereglement
Bestuursreglement
Risicomanagement en interne controle
Integriteitscode
Klokkenluidersregeling

Raad van Commissarissen
Visie op bestuur en toezicht Mozaïek Wonen
Leden van Raad van Commissarissen
Reglement Raad van Commissarissen
Reglement Remuneratiecommissie
Reglement Auditcommissie
Profielschets
Rooster van aftreden
Jaarverslag RvC

Maatschappelijke verantwoording
Overleg en samenwerken belanghouders


Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.