Ik ben huurder
Lees voor
Ik ben 
Huurder
WoonAdviesCommissie

Op initiatief van Mozaïek Wonen zijn sinds 2008 in de gemeente Gouda en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk twee WoningAdviesCommissies (WAC) actief. De afgelopen jaren hebben zij over verschillende bouwplannen advies uitgebracht aan Mozaïek Wonen. De adviezen zijn grotendeels waar mogelijk  overgenomen en hebben de woonkwaliteit van de nieuwe woningen verbeterd.

Praktische adviezen
De commissies beoordelen nieuwbouw, renovatie- en herstructureringsplannen vanuit het oogpunt van de bewoner. Een woning die voldoet aan het Bouwbesluit past namelijk niet automatisch aan de eisen die bewoners aan een woning stellen en is niet automatisch geschikt voor alle levensfases. De commissies geven professionele, praktische en toepasbare adviezen die een aanvulling vormen op de eisen uit het Bouwbesluit. De commissies toetsen woningen, woongebouwen en woonomgeving op bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid & comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid. De commissies bestaan uit deskundige vrijwilligers en is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie VAC-punt wonen.

Advieswerk WAC
Beide commissies hebben ruime ervaring opgedaan met advieswerk aan Mozaïek Wonen. De WoningAdviesCommissie van Bodegraven-Reeuwijk wil nu haar expertise ook graag inzetten voor meerdere opdrachtgevers in het hele grondgebied van de gemeente. Heeft u interesse? Neem dan contact op via wacbodegravenreeuwijk@gmail.com.


Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.