Uw Privacy​

Als u contact heeft met Mozaïek Wonen, legt Mozaïek Wonen een aantal gegevens van u vast. Hier leggen wij beknopt uit hoe wij met uw gegevens omgaan. Deze uitleg gelden voor alle klanten van Mozaïek Wonen en/of gebruikers van producten, diensten en de website van Mozaïek. De volledige beschrijving kunt u vinden in het Privacyreglement  van Mozaïek Wonen. Dit Privacyreglement wordt af en toe vernieuwd. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Dan leest u of er iets veranderd is.

Wanneer legt Mozaïek Wonen gegevens van u vast?

Wij leggen gegevens van u vast, als u een woning zoekt of woning van ons huurt, maar ook als u onze website bezoekt. Hoe komt Mozaïek Wonen aan uw gegevens?

  • U heeft zich ingeschreven als woningzoekende voor de regio Midden-Holland via www.woningnet.nl;
  • U bent huurder van Mozaïek Wonen;
  • U heeft gegevens ingevuld op de website van Mozaïek Wonen;
  • U heeft een account aangemaakt op het huurdersportaal MIJN Mozaiek.

Welke gegevens kan Mozaïek Wonen vastleggen?

Mozaïek Wonen kan gegevens van u vastleggen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), inkomensgegevens en bankrekeningnummer. Daarnaast kan het gaan om:

  • Inloggegevens die u geeft wanneer u zich aanmeldt bij MIJN Mozaïek;
  • Surf- en klik-gegevens als u een website van Mozaïek Wonen bezoekt.

Wanneer u lid wilt worden van de huurdersvereniging en/of Vierstroom leggen wij dit vast in onze administratie. Wij innen de contributie voor de huurdersvereniging en/of Vierstroom. Uw persoonsgegevens, naam, adres en woonplaats worden minimaal 1 x per jaar afgestemd met de huurdersvereniging en/of Vierstroom.

Inzagerecht

Als klant heeft u het recht om uw gegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke gegevens wij van u hebben. En waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Als u dit wilt kunt u hiervoor een aanvraag doen via info@mozaiekwonen.nl