Huur opzeggen

Huurverrekening
U betaalt de huur maandelijks vooruit. Vanzelfsprekend verrekenen wij teveel betaalde huur achteraf met u. Als u bijvoorbeeld de 11e april verhuist, dan krijgt u de teveel betaalde huur tot 30 april (19 dagen) van ons terug.

Overname spullen
Zodra u de huur opzegt gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. Als zich een geschikte kandidaat aandient kan deze contact met u opnemen om de woning te bezichtigen. U kunt bij de bezichtiging altijd vragen naar een geldige legitimatie en/of de voorlopige aanbiedingsbrief van Mozaïek Wonen.

Misschien wil de nieuwe bewoner wel uw gordijnen overnemen. Of de vloerbedekking in de slaapkamer. Daarover kunt u met elkaar afspraken maken. Wacht daar wel mee tot u zeker weet dat de kandidaat ook écht de woning krijgt toegewezen. Voor alle duidelijkheid: de nieuwe huurder is niet verplicht om iets van u over te nemen.

De (voor) oplevering
Ongeveer een week na de huuropzegging komt de opzichter bij u langs en loopt met u door de woning om te bekijken of alles nog in goede staat is. Als er bijvoorbeeld iets kapot is waar u volgens de huurovereenkomst verantwoordelijk voor bent, dan  krijgt u na een toelichting van de opzichter  ruimschoots de gelegenheid om dit te repareren. U kunt tevens met hem bespreken welke spullen u ter overname aan een volgende huurder wil aanbieden.

Zelf aangebrachte voorzieningen
Heeft u de woning verbeterd of zaken aangebracht en wilt u dat Mozaïek Wonen deze overneemt, dan is dat alleen mogelijk als deze onbeschadigd zijn en van goede kwaliteit. In de Woonwijzer staat in de “Klustabellen” welke zaken wij van u over kunnen nemen. De opzichter geeft dit bij de vooroplevering aan en controleert of er vooraf toestemming voor de aanpassingen is verstrekt.

Overname door de nieuwe huurder is alleen mogelijk op voorwaarde dat deze: 
- voor het toekomstige onderhoud garant wil staan;
- aansprakelijkheid aanvaardt bij schade als gevolg van de verandering;
- verklaart de verandering ongedaan te maken bij het einde van zijn huur;
- verklaart het gehuurde dan weer op te leveren in goede staat: heel, compleet, schoon en veilig.

Bij een aantal specifieke overnames, bijvoorbeeld keukenblok met inbouwapparatuur, is een zogeheten ‘driepartijencontract’ vereist: een contract tussen vertrekkende huurder, opvolgende huurder en Mozaïek Wonen. Informeer bij uw opzichter.
 
De eindoplevering
De laatste dag van de huurovereenkomst is tevens de dag van de eindoplevering. Wij komen dan opnieuw bij u langs om de sleutels in ontvangst te nemen. En we kijken of de lege woning in goede staat is. We letten daarbij o.a. op zaken als:
- is de woning (bezem)schoon
- zijn alle sleutels aanwezig
- zijn alle ramen heel
- zijn alle schroeven, spijkers en pluggen verwijderd

Boorgaten hoeft u niet te dichten. Dat doet Mozaïek Wonen voor u. Behalve boorgaten in wand- en vloertegels en in gevelmuur van verwijderde zonneschermen en schotelantenne.
 

- zijn radiatoren en stopcontacten niet geschilderd
- zitten er geen kleuren op muren, deuren of kozijnen die verhuurbaarheid 
   schaden
- is de vloerbedekking verwijderd
- is de tuin in orde
- is de schade door het verwijderen van de schotelantenne hersteld
- zijn de zonder toestemming aangebrachte wijzigingen verwijderd
- is verder alles heel en compleet

Let op: overhandig nooit de sleutels aan de nieuwe huurder.

Checklist verhuizen

een maand voor de verhuizing
- huur opzeggen
- telefoon laten overschrijven
- afdeling Burgerzaken informeren
- verhuisservice aanvragen bij postagentschap of via www.post.nl
- adreswijzigingen versturen
- verzekeringen aanpassen
-  verhuisdozen regelen

twee weken voor de verhuizing
- alvast wat spullen inpakken
- extra vuilniszakken kopen
- oppas regelen voor kinderen/huisdieren op de verhuisdag
-  kranten bewaren om mee in te pakken
- afspraak maken voor ophalen grofvuil

een dag voor de verhuizing
- parkeerplaats voor de verhuiswagen organiseren
- koelkast en vriezer ontdooien
- vloerbedekking losmaken en meubels demonteren

voor de oplevering van de woning
- woning leeg- en schoonmaken
- sleutels van de woning verzamelen
- zorgen dat alles heel en compleet is
-  meterstanden opnemen en doorgeven aan water- en energieleverancier.