Ik ben huurder
Lees voor
Ik ben 
Huurder

Bij Mozaïek Wonen doen we ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als u er niet uitkomt met de desbetreffende medewerker, kunt u een melding maken met het formulier ‘Ik ben niet tevreden’. Dit formulier vindt u hieronder. U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven via de telefoon of via e-mail. Bekijk onze contactgegevens.

Formulier 'Ik ben niet tevreden'

Beantwoord hieronder alstublieft alle vragen. Aankruisen wat van toepassing is. Als er niet genoeg ruimte is, kunt u als bijlage een uitgebreid antwoord toevoegen.

Wilt u een eerste melding maken? Dan kunt u een reparatieverzoek indienen of sociale overlast melden

Bent u
Gegevens
Soort klacht
Heeft u zelf geprobeerd de klacht op te lossen?*
Heeft u over deze klacht eerder contact gehad met Mozaïek Wonen?*
Heeft u schriftelijke stukken met betrekking tot uw klacht? *
Zo ja, Zend alstublieft kopieën van deze stukken mee met dit formulier. Wanneer uw klacht leidt tot een hoorzitting van de klachtencommissie, krijgt u nogmaals gelegenheid om stukken aan te leveren.
Over uw klacht
Wilt u zich bij deze klacht door iemand laten vertegenwoordigen? Dit betekent dat alle correspondentie verloopt via deze persoon.
Zo ja, dan kunt u hieronder de gegevens invullen van degene die u vertegenwoordigt.
Naar aanleiding van uw klacht zullen wij u of uw vertegenwoordiger bereiken per telefoon of per e-mail.
* velden zijn verplicht.
Uw e-mailadres wordt gebruikt om te communiceren over de klacht(procedure)

Versturen

Wat gebeurt er als u een klacht indient? Dit leest u in onze klachtenprocedure.


Andere manieren om een klacht in te dienen 

De gemeente
Vanaf 1 januari 2024 beschikt iedere gemeente over een meldpunt waar huurders, woningzoekenden en omwonenden terecht kunnen met klachten over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Het is belangrijk dat huurders op deze manier hulp kunnen krijgen bij een klacht. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

De Klachtencommissie
De Klachtencommissie behandelt klachten over het handelen en nalaten van (medewerkers van) Mozaïek Wonen. Voordat u uw klacht kunt laten behandelen door de Klachtencommissie, moet Mozaïek Wonen eerst zelf de gelegenheid hebben om de klacht op te lossen. Dit doet u via het bovenstaande formulier ‘Ik ben niet tevreden’.  Meer informatie over de klachtencommissie vindt u hier.

De Huurcommissie
Klachten over de hoogte van de huurprijs, de jaarlijkse huurverhoging en de servicekosten kunnen behandeld worden door de Huurcommissie. Ook als Mozaïek een gebrek aan uw woning niet tijdig (binnen zes weken) oplost, kunt u terecht bij de huurcommissie. Meer informatie vindt u op de website van de huurcommissie.

Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.