Ik ben huurder
Lees voor
Ik ben 
Huurder

Heeft u een klacht die niet goed wordt opgelost? Dan kunt u naar de onafhankelijke Klachtencommissie van Mozaïek Wonen. Zij neemt klachten aan over Mozaïek Wonen, de medewerkers of personen die namens Mozaïek Wonen werkzaamheden verrichten.

Heeft u uw klacht nog niet gemeld via ons interne klachtenformulier? Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing. Meer informatie vindt u op de pagina Ik ben niet tevreden.

Bij deze klachten kunt u elders terecht:

Werkwijze Klachtencommissie en formulier
Wilt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie? Vul dan het onderstaande formulier klachtencommissie in of vraag per e-mail of telefonisch of het het formulier opgestuurd kan worden. De klacht gaat vervolgens naar het externe secretariaat van de Klachtencommissie. Binnen 14 dagen ontvangt u bericht van het externe secretariaat van de Klachtencommissie

Formulier Klachtencommissie

Beantwoord hieronder alstublieft alle vragen. Aankruisen wat van toepassing is. Als er niet genoeg ruimte is, kunt u als bijlage een uitgebreid antwoord toevoegen.

Bent u *
Gegevens
Soort klacht
Heeft u zelf geprobeerd de klacht op te lossen?*
Heeft u over deze klacht eerder contact gehad met Mozaïek Wonen?*
Heeft u schriftelijke stukken met betrekking tot uw klacht? *
Zo ja, Zend alstublieft kopieën van deze stukken mee met dit formulier. Wanneer uw klacht leidt tot een hoorzitting van de klachtencommissie, krijgt u nogmaals gelegenheid om stukken aan te leveren.
Over uw klacht
Laat u zich voor deze klacht door iemand bijstaan of vertegenwoordigen?:
Bijstaan: Correspondentie over de klacht verloopt via u. Als de klacht uiteindelijk leidt tot een hoorzitting van de klachtencommissie, staat de volgende persoon u bij tijdens de zitting. Vul de onderstaande velden in als u in deze klacht bijgestaan wordt
Vertegenwoordigen: Dat betekent dat alle correspondentie over de klacht verloopt via deze persoon. Ook voert deze persoon namens u het woord in het geval de klacht leidt tot een hoorzitting van de klachtencommissie. Vul de onderstaande velden in als u in deze klacht vertegenwoordigd wordt
* velden zijn verplicht.
Uw e-mailadres wordt gebruikt om te communiceren over de klacht(procedure)
Versturen

Ook staat in de bevestiging of de Klachtencommissie verder gaat met uw klacht. Er zijn namelijk ook bepaalde klachten waarover de Klachtencommissie niet kan adviseren (zie het Reglement Klachtencommissie).

Als de Klachtencommissie uw klacht in verdere behandeling neemt, zijn er twee mogelijkheden:
1. Uw klacht wordt alsnog opgelost tussen u en Mozaïek Wonen. Het dossier van uw klacht wordt dan gesloten.
2. Uw klacht wordt niet opgelost tussen u en Mozaïek Wonen. De Klachtencommissie nodigt u uit voor een zitting.


De zitting

In een zitting krijgt u de gelegenheid om uw klacht persoonlijk te vertellen aan de Klachtencommissie. Deze commissie brengt vervolgens een advies uit aan het bestuur van Mozaïek Wonen.

U krijgt het advies van de Klachtencommissie en het besluit van het bestuur van Mozaïek Wonen toegezonden. Daarna is er een mogelijkheid eventueel in beroep te gaan bij de Huurcommissie. U leest meer over de zitting en het advies in het reglement van de Klachtencommissie.

Reglement Klachtencommissie

Corporaties gebruiken het Aedes klachtenreglement, op grond van de WoningWet. Sinds 1 april 2024 hebben wij een nieuw reglement.

Samenstelling Klachtencommissie en rooster van aftreden

Onze klachtencommissie bestaat uit vijf leden van wie één lid tot voorzitter is benoemd. Elk lid zit maximaal twaalf jaar in de Klachtencommissie en treedt af volgens het rooster van aftreden. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de klachtencommissie. 


Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.