Ik ben huurder

Lees voor
Ik ben 
Huurder

Overlast

Veel mensen wonen dicht bij elkaar. Dit kan erg leuk en gezellig zijn, maar kan ook overlast geven: honden die blaffen, harde muziek, geschreeuw, stank, huisvuil in het portiek enzovoorts. Heeft u last van uw buren? Onderneem actie.

Wat kunt u doen?


Stap 1. Praat met uw buren

Laat op een rustige manier weten waar u last van heeft. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken. Een goed gesprek kan misverstanden en onbegrip uit de weg ruimen. Probeer afspraken te maken.

Tips voor een goed gesprek:

 • Vraag of een gesprek gelegen komt. Zo nee, maak dan een andere afspraak;
 • Ga niet bij uw buren langs op het moment dat u boos bent. U kunt dan geen goed gesprek voeren en zegt in uw opwinding misschien de verkeerde dingen;
 • Als u zich onzeker voelt, kunt u een familielid of vriend vragen mee te gaan bij het gesprek;
 • Probeer u te verplaatsen in uw buren, wijs niet alles direct af. Als u dingen niet begrijpt, vraag dan naar het hoe en waarom;
 • Behandel mensen zoals u zelf behandeld wilt worden;
 • Probeer afspraken te maken;
 • Informeer eens of de buren misschien ook last van u hebben;
 • Reageer nooit op overlast door hetzelfde gedrag te gaan vertonen. U veroorzaakt dan zelf ook overlast.

Stap 2. Schakel buurtbemiddeling in

Als praten niet helpt, kunt u proberen uw conflict met behulp van buurtbemiddeling op te lossen. U kunt voor advies conctact opnemen met buurtbemiddeling  Kwadraad via telefoonnummer (088) 900 4000 of per mail: buurtbemiddeling@kwadraad.nl. Zij gaan zowel met u als met uw buren in gesprek. Waar mogelijk vindt daarna een gezamenlijk gesprek plaats waarin bekeken wordt hoe het probleem opgelost kan worden.

Filmpje over buurtbemiddeling:

Stap 3. Meld overlast bij Mozaïek Wonen

Lost een gesprek of buurtbemiddeling niets op, dan is het belangrijk dat u dit bij ons meldt. U kunt hiervoor het onderstaande formulier gebruiken.

De medewerker sociaal beheer beoordeelt of de overlastmelding in behandeling kan worden genomen. Lees hier meer over wat de medewerker sociaal beheer voor u kan betekenen.

Uw gegevens
Kies een optie*
Gouda
Bodegraven
Moordrecht
Nieuwerbrug
Soort klacht
Naam en adres overlastveroorzaker(s)
Als de overlast niet zozeer aan een persoon is toe te wijzen, maar het meer een algemene overlastklacht is, kunt u dan aangeven waar de overlast zich afspeelt?
Heeft u de klacht doorgegeven aan de politie?
* het is belangrijk dat wanneer u een klacht indient over geluidsoverlast, deze overlast ook daadwerkelijk geconstateerd wordt.
* velden zijn verplicht.
Versturen

Als niets helpt en de overlast blijft, dan kan een juridische procedure worden gestart. Deze is erop gericht om het huurcontract van de overlastgever te ontbinden. Besef wel dat niemand zomaar uit zijn huis kan worden gezet. Alleen de rechter kan een huurovereenkomst ontbinden en ontruiming van de woning uitspreken. Dat doet een rechter niet zomaar. Hij baseert zijn oordeel altijd op voldoende (schriftelijk) bewijsmateriaal, zoals overlastmeldingen (zie stap 3).

Politie
Bij overlast die direct moet stoppen, bijvoorbeeld dreunende muziek om drie uur ’s nachts, kunt u het beste direct de politie bellen op 0900 - 88 44. We stellen het erg op prijs als u ons de volgende dag ook even informeert.

Veilige leefomgeving
Kijk op www.burgernet.nl of www.veiliggouda.nl voor informatie over een veilige leefomgeving. Geeft u ook uw melding aan ons door. De politie mag namelijk veelal geen informatie doorspelen.

Meldpunt woonomgeving
Voor bijvoorbeeld over zwerfvuil of slechte bestrating, kunt u terecht bij het meldpunt woonomgeving van uw gemeente.

Stap 4. Juridische procedure

Woonafspraken voor plezierig wonen
Thuis is de plek waar je je prettig voelt. Waar je plezierig samenleeft met de buren en rekening houdt met elkaar. Waar het netjes en schoon is. Niet alleen in huis, ook eromheen. Meestal gaat dit zonder grote problemen, maar soms is het nodig om er ‘Woonafspraken’ over te maken.

Een aantal ‘Woonafspraken’ zijn:

 • vuil rond de woning opruimen;
 • portiek schoon en netjes houden;
 • de tuin goed onderhouden;
 • vuilniszakken in de container gooien;
 • voorkom geluidsoverlast, vooral ’s avonds en ‘s nachts .

Bekijk hier het filmpje 'Samen voor plezierig wonen' over woonafspraken


Woonafsprakenbord

Mozaïek Wonen heeft in de entrees van een aantal woongebouwen borden geplaatst waarop de ‘Woonafspraken’ voor woongebouwen helder op een rij staan. Het netjes houden, doe je met elkaar.

Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.