Huurverhoging

Het kabinet heeft besloten dat huurders dit jaar 2021 geen huurverhoging krijgen.

De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders en is eenmalig. De huur blijft voor u dus hetzelfde als afgelopen jaar.

Huurders die een laag inkomen hebben en in verhouding een hoge huur krijgen eenmalig een huurverlaging.