​Servicekosten

Hoe is de maandelijkse huur eigenlijk opgebouwd? Het begint met de ‘kale’ huur, dat is de huurprijs voor het gebruik van de woning. Een tweede component, vooral voor flatbewoners, is de component ‘servicekosten’. Deze kosten bestaan uit zaken als verlichtings- en schoonmaakkosten voor het trappenhuis, liftonderhoud en glasfonds. U betaalt maandelijks een voorschot en jaarlijks krijgt u een afrekening op basis van de werkelijke kosten. Servicekosten kunnen per woning verschillend zijn.

Aanpassen voorschot verwarmingskosten
Als u denkt dat uw voorschot verwarmingskosten niet juist is, bijvoorbeeld omdat uw leefsituatie is veranderd, dan kunt u uw maandelijkse voorschotbedrag aanpassen. Dit kunt u door het invullen van het aanvraagformulier aanpassing voorschot verwarmingskosten.

Het formulier is enkel bestemd voor huurders die maandelijks hun verwarmingskosten als onderdeel van de servicekosten aan Mozaïek Wonen betalen.

Mozaïek Wonen behoudt zich het recht voor uw aanvraag te beoordelen en zo nodig van uw aanvraag af te wijken. In alle gevallen ontvangt u van ons bericht.