Klachtencommissie

Onze onafhankelijke Klachtencommissie neemt schriftelijke klachten in behandeling die betrekking hebben op het verkeerd afhandelen van een klacht door medewerkers van Mozaïek Wonen. Tijdens een zitting krijgt u de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten waarna de commissie een advies uitbrengt aan de directie van Mozaïek Wonen. Het reglement van de Klachtencommissie vindt u hier.

Voordat u een formulier voor de Klachtencommissie invult vragen we u eerst om via de normale weg te proberen het probleem met onze medewerkers op te lossen. Komt u er samen niet uit? Dan bemiddelt de Klachtencommissie graag voor u.

Met welke klacht kunt u waar terecht?

Gemeente
Als in strijd met de gemeentelijke regels wordt gehandeld, dan kunt u zich wenden tot de gemeente in uw woonplaats. De gemeente ziet toe op de naleving van deze regels.

Huurcommissie
Klachten over gebreken aan de woning, servicekosten en huurverhoging kunt u het beste voorleggen aan Mozaïek Wonen. Maar komt u er met Mozaïek Wonen niet uit, dan kunt u altijd nog overwegen om de Huurcommissie in te schakelen. Kijk op www.huurcommissie.nl.

Kantonrechter
De weg naar de rechter is kostbaar (als u een advocaat moet inhuren). Maar ziet u geen andere optie, dan kunt u altijd nog naar de rechter.