Klachtencommissie

Onze onafhankelijke Klachtencommissie neemt klachten in behandeling die betrekking hebben op het verkeerd afhandelen van een klacht door medewerkers van Mozaïek Wonen. 

Formulier Klachtencommissie
Vult u voor het indienen van een klacht het formulier Klachtencommissie volledig in.  U ontvangt een bevestiging van ontvangst  en de klachtencommissie informeert de betreffende afdeling dat uw klacht is binnengekomen.

Wij vragen u om eerst via de normale weg te proberen het probleem met onze medewerkers alsnog op te lossen. Komt u er samen niet uit? Dan bemiddelt de Klachtencommissie graag voor u.

U krijgt de gelegenheid om tijdens een zitting uw klacht mondeling  toe te lichten waarna de (onafhandelijke) commissie een advies uitbrengt aan de directie van Mozaïek Wonen.  U leest hierover meer in het reglement van de Klachtencommissie

Reglement
Corporaties volgen op grond van de Woningwet het Aedes klachtenreglement.  Aedes, de belangenorganisatie voor woningcorporaties, heeft het model-klachtenreglement geactualiseerd. Daarom hebben we sinds 1 maart 2019 een nieuw reglement.

Samenstelling klachtencommissie en rooster van aftreden
Onze klachtencommissie bestaat uit vijf leden van wie één lid tot voorzitter is benoemd. De leden treden af volgens een door de klachtencommissie vastgesteld rooster van aftreden. Voor ondersteuning van de klachtencommissie is een ambtelijk secretaris aangesteld.

Met welke klacht kunt u waar terecht?

Gemeente
Als in strijd met de gemeentelijke regels wordt gehandeld, dan kunt u zich wenden tot de gemeente in uw woonplaats. De gemeente ziet toe op de naleving van deze regels.

Huurcommissie
Klachten over gebreken aan de woning, servicekosten en huurverhoging kunt u het beste voorleggen aan Mozaïek Wonen. Maar komt u er met Mozaïek Wonen niet uit, dan kunt u altijd nog overwegen om de Huurcommissie in te schakelen. Kijk op www.huurcommissie.nl.

Kantonrechter
De weg naar de rechter is kostbaar (als u een advocaat moet inhuren). Maar ziet u geen andere optie, dan kunt u altijd nog naar de rechter.