Klachtencommissie

Onze onafhankelijke Klachtencommissie neemt klachten in behandeling die betrekking hebben op het verkeerd afhandelen van een klacht door medewerkers van Mozaïek Wonen. 

Formulier Klachtencommissie
Vult u voor het indienen van een klacht het formulier Klachtencommissie volledig in.  U ontvangt een bevestiging van ontvangst  en de klachtencommissie informeert de betreffende afdeling dat uw klacht is binnengekomen.

Wij vragen u om eerst via de normale weg te proberen het probleem met onze medewerkers alsnog op te lossen. Komt u er samen niet uit? Dan bemiddelt de Klachtencommissie graag voor u.

U krijgt de gelegenheid om tijdens een zitting uw klacht mondeling  toe te lichten waarna de (onafhandelijke) commissie een advies uitbrengt aan de directie van Mozaïek Wonen.  U leest hierover meer in het reglement van de Klachtencommissie

Reglement
Corporaties volgen op grond van de Woningwet het Aedes klachtenreglement.  Aedes, de belangenorganisatie voor woningcorporaties, heeft het model-klachtenreglement geactualiseerd. Daarom hebben we sinds 1 maart 2019 een nieuw reglement.

Met welke klacht kunt u waar terecht?

Gemeente
Als in strijd met de gemeentelijke regels wordt gehandeld, dan kunt u zich wenden tot de gemeente in uw woonplaats. De gemeente ziet toe op de naleving van deze regels.

Huurcommissie
Klachten over gebreken aan de woning, servicekosten en huurverhoging kunt u het beste voorleggen aan Mozaïek Wonen. Maar komt u er met Mozaïek Wonen niet uit, dan kunt u altijd nog overwegen om de Huurcommissie in te schakelen. Kijk op www.huurcommissie.nl.

Kantonrechter
De weg naar de rechter is kostbaar (als u een advocaat moet inhuren). Maar ziet u geen andere optie, dan kunt u altijd nog naar de rechter.