Over ons

Lees voor
Over 
Ons
Klachtencommissie

Heeft u een klacht die niet goed wordt opgelost? Dan kunt u naar de onafhankelijke Klachtencommissie van Mozaïek Wonen.

Zij neemt klachten aan over Mozaïek Wonen, de medewerkers of personen die namens Mozaïek Wonen werkzaamheden verrichten. We adviseren eerst uw klacht te bespreken met Mozaïek Wonen en het samen op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Werkwijze Klachtencommissie en formulier
Wilt u een klacht indienen? Vul dan het Formulier Klachtencommissie in of vraag per e-mail of telefonisch om toezending van het formulier. Binnen 14 dagen na indienen van de klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat naar welke afdeling van Mozaïek Wonen uw klacht is verstuurd. Uw klacht wordt eerst besproken met de betrokken afdeling van Mozaïek Wonen. Zij kunnen reageren op uw klacht.


Ook staat in de bevestiging of de Klachtencommissie verder gaat met uw klacht. Er zijn namelijk ook bepaalde klachten waarover de Klachtencommissie niet kan adviseren (zie het Reglement Klachtencommissie).

Als de Klachtencommissie uw klacht in verdere behandeling neemt, zijn er twee mogelijkheden:
1. Uw klacht wordt alsnog opgelost tussen u en Mozaïek Wonen. Het dossier van uw klacht wordt dan gesloten.
2. Uw klacht wordt niet opgelost tussen u en Mozaïek Wonen. De Klachtencommissie nodigt u uit voor een zitting.

De zitting
In een zitting krijgt u gelegenheid uw klacht persoonlijk te vertellen aan de Klachtencommissie. Deze commissie brengt vervolgens een advies uit aan het bestuur van Mozaïek Wonen.

U krijgt het advies van de Klachtencommissie en het besluit van het bestuur van Mozaïek Wonen toegezonden. Daarna is er een mogelijkheid eventueel in beroep te gaan bij de Huurcommissie. U leest meer over de zitting en het advies in het reglement van de Klachtencommissie.

Reglement Klachtencommissie
Corporaties gebruiken het Aedes klachtenreglement, op grond van de WoningWet. Sinds 1 maart 2019 hebben wij een nieuw reglement.


Samenstelling Klachtencommissie en rooster van aftreden

Onze klachtencommissie bestaat uit vijf leden van wie één lid tot voorzitter is benoemd. Elk lid zit maximaal twaalf jaar in de Klachtencommissie en treedt af volgens het rooster van aftreden. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de klachtencommissie. 

Tot slot leest u hieronder waar u met welke klacht terecht kunt:


Mozaïek Wonen

Heeft u een reparatiemelding, bent u ergens niet tevreden over of ervaart u bijvoorbeeld overlast, dan is het goed dit eerst te melden bij Mozaïek Wonen. Dat kan telefonisch of via ons portaal, Mijn Mozaïek.

Klachtencommissie

Als u vindt dat uw melding niet op een correcte manier wordt opgepakt, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Dit gaat dus om klachten over Mozaïek Wonen zelf, de medewerkers of de personen die namens of voor Mozaïek Wonen werkzaamheden verrichten.

Commissie Governancecode Woningcorporaties

Indien de Klachtencommissie de klacht niet in behandeling heeft genomen, de behandeling van de klacht onredelijk lang op zich laat wachten of de klacht gaat over de samenstelling, benoemingswijze of onafhankelijkheid van de Klachtencommissie, dan kan daarover een klacht worden ingediend bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

Huurcommissie

Is uw woonplezier verminderd door onderhoudsgebreken aan uw woning of bent u het niet eens met servicekosten of een huurverhoging? Leg het voor aan Mozaïek Wonen. Komt u er met Mozaïek Wonen niet uit? Of wilt u in hoger beroep gaan over een door de Klachtencommissie van Mozaïek Wonen gedane uitspraak? Dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie. Kijk op www.huurcommissie.nl

Gemeente

U kunt naar de gemeente gaan als iemand zich niet aan de gemeentelijke regels houdt. Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Kantonrechter

De weg naar de rechter is kostbaar (als u een advocaat moet inhuren). Maar ziet u geen andere optie, dan kunt u altijd nog naar de rechter.


Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.